Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolai beiratkozás 2019-2020 tanévre

VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
TAPOLCAI JÁRÁSI HIVATALA
HIRDETMÉNY
a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról.
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 - 19.00 óráig
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2019. szeptember 1 -étöl megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa,
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A 2019/2020. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a http://www.kormanvhivatal.hU/download/9/98/34000/VJH%201 2018%20sz%20hivatalvezet%C5% 91i%20rendelkez%C3%A9s.pdf internetes oldalon megtekinthető.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali,ugyekvek/kír/intezmenvkereso internetes oldalon tájékozódhat.
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala